Disclaimer

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Flowofenergy.nl.
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flowofenergy.nl.
Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
De op deze website getoonde informatie wordt door Flowofenergy.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Flowofenergy.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Hoewel Flowofenergy.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Flowofenergy.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Flowofenergy.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Flowofenergy.nl. Hoewel Flowofenergy.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Flowofenergy.nl worden onderhouden wordt afgewezen.
Aan de tips op Flowofenergy.nl kunnen geen rechten worden ontleend. De tips en artikelen op Flowofenergy.nl zijn niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische zorg en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat u doet met de tips en adviezen die worden gegeven. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een (huis)arts. Flowofenergy.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Flowofenergy.nl ontwikkelde content of producten.

Teksten overnemen van Flowofenergy.nl

Wanneer u gedeelten van artikelen wilt overnemen van Flowofenergy.nl vragen wij u deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:
• De bronvermelding bevat de naam flowofenergy.nl (kleine letter f, kleine letter e).
• Het woord Flowofenergy.nl is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op www.flowofenergy.nl.
• De link of de website mag geen elementen bevatten die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines. Het gebruik van de ‘rel=”nofollow”‘ tag is dus niet toegestaan.
Deze regels zijn van toepassing op incidentele plaatsing van Flow of energy- content op websites van derden. Indien u meer dan één tekst per maand van Flowofenergy.nl wilt plaatsen vragen we u contact op te nemen via het contactformulier op de website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven